Auteursrecht en publicatie

Deze website is bedoeld om de Dordtse Leerregels gemakkelijk digitaal toegankelijk te maken voor persoonlijk gebruik en in het onderwijs. Een verwijzing naar deze website is altijd toegestaan de originele tekst van de Dordtse Leerregels mag vrij verspreid worden. Op deze pagina wordt uitgelegd op welke teksten auteursrecht berust en bij welke partij u moet zijn voor vragen over auteursrecht.

Originele versie

Op de originele versie van de Dordtse Leerregels berust geen auteursrecht meer. De tekst hiervan mag u vrij verspreiden. Indien mogelijk verzoeken wij u om de volgende bronvermelding op te nemen: ‘Deze tekst is ontleend aan www.dordtse-leerregels.nl’.

Hedendaagse versie

De auteursrechten voor de hedendaagse weergave van de Dordtse Leerregels berusten bij KokBoekencentrum Uitgevers. Deze website heeft toestemming ontvangen om de hertaling van dr. W. Verboom te publiceren op de website en in de app 'belijdenis.nu'. Wanneer u (een gedeelte van) de hedendaagse versie van de Dordtse Leerregels wilt publiceren of verspreiden, dient u schriftelijke toestemming te hebben van de rechthebbende partij (KokBoekencentrum Uitgevers).

Bijbelteksten

Zie voor het auteursrecht en de voorwaarden voor gebruik van de weergegeven bijbelteksten de voorwaarden van Stichting Herziene Statenvertaling (HSV) en Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBV21 en NGB51).

Voor de overige teksten op deze website (zoals de uitleg van moeilijke woorden) geldt dat het auteursrecht berust bij Belijdenis.nu / Effusion.

origineel
SV
17
leermodusleren