Over deze website

Het idee voor deze website is afkomstig van de uitgave van de Heidelbergse Catechismus door de Gereformeerde Bijbelstichting. In deze uitgave zijn de bewijsteksten uitgeschreven per antwoord. Een digitale versie van de Dordtse Leerregels met uitgeschreven Bijbelteksten was nog niet op internet te vinden. Deze website wil in een digitale versie voorzien, die gebruikt kan worden voor persoonlijke Bijbelstudie en in het onderwijs.

Doel 1: de Bijbel laten spreken

De Dordtse Leerregels legt de christelijke leer uit. Is dat nog wel nodig? We hebben toch genoeg aan de Bijbel alleen? In de Bijbel wordt op diverse plaatsen (40x in het Nieuwe Testament) gesproken over de leer, bijvoorbeeld in Handelingen 2:42 'En zij volhardden in de leer van de apostelen'. De leer is geen uitvinding van bijvoorbeeld Calvijn, maar de apostelen hadden al de leer. Om onderwijs te geven aan nieuwe gelovigen is er al snel een samenvatting van de leer gekomen. Dat was ook nodig om dwalingen te weerleggen. De leer van de apostelen is samengevat in de 12 artikelen, die rond 115 na Christus geschreven zijn door de leerlingen van de apostelen. Hierin gaat het over de echte basis: 'God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.' (1 Tim. 3:16b). Dat was toen de gezonde leer, waarop de eerste gemeenten zijn gebouwd. Op dit fundament moeten ook nu de gemeenten gebouwd worden. De Dordtse Leerregels geven een (beperkte) samenvatting van de Bijbelse leer en leggen de leer uit. Vrijwel elke paragraaf bevat bewijsteksten die laten zien waarop de inhoud is gebaseerd. In veel Bijbels staat de Dordtse Leerregels achterin afgedrukt. De bewijsteksten zijn wat minder toegankelijk, omdat deze niet zijn uitgeschreven. Het kost veel moeite om ze allemaal bij een paragraaf te betrekken. Deze website wil de Bijbel laten spreken, door de bewijsteksten standaard onder de paragraaf te vermelden. Op deze wijze wordt duidelijk dat de Dordtse Leerregels gegrond zijn op de Bijbel en dat de leer voluit Bijbels is.

Doel 2: de Dordtse Leerregels dicht bij jongeren brengen

De oorspronkelijke Nederlandse versie is helaas verouderd, waardoor jongeren de tekst niet begrijpen. Hierdoor komt inhoud niet dichtbij en raakt het hun hart nauwelijks, omdat de taal zover van hen afstaat. Ze voelen zich niet aangesproken. Door de Dordtse Leerregels in hedendaagse taal aan te bieden, wil deze website een poging doen om de inhoud weer dicht bij jongeren te brengen. Door op verouderde woorden (240 totaal) te klikken, verschijnt er een uitleg in een pop-up. Ook zijn er diverse hulpmiddelen ontwikkeld waaronder een digibordviewer en een leermodus. Zo kan op school gemakkelijk onderwijs worden gegeven over de Dordtse Leerregels en is er een hulpmiddel beschikbaar om de oorspronkelijke tekst uit het hoofd te leren.

Bronnen

Voor de originele versie van de Dordtse Leerregels is gebruik gemaakt van de versie in de HSV uitgave van uitgeverij Jongbloed. Er kunnen kleine, taalkundige verschillen optreden met de Dordtse Leerregels versie achterin uw Bijbel. Dit heeft te maken met de (herziene) spelling van uw uitgever. Dat is ook het geval wanneer u een recente uitgave van de Statenvertaling vergelijkt qua uitgever: er zijn kleine verschillen in spelling aanwezig tussen de uitgevers Jongbloed en GBS.
Er is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

Hertaling

De hedendaagse versie van de Dordtse Leerregels is afkomstig uit De Dordtse Leerregels, een hertaling (dr. W. Verboom). Een uitgave uit 2018 van KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht (ISBN 9789023955351). De hertaling is met toestemming van de uitgever online te raadplegen op deze website en in de app belijdenis.nu.

Korte uitleg van de belangrijkste functies

  • Weergave instellingenWeergave instellingen U kunt een aantal weergave instellingen op deze website zelf bepalen. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen in welke Bijbelvertaling de bewijsteksten getoond moeten worden. U kunt een versie van de Dordtse Leerregels instellen of beide versies naast elkaar weergeven (parallel weergave). De bewijsteksten kunnen ook naast de paragraaf geplaatst worden, in plaats van onder de paragraaf.
  • Leer modusLeer modusDoor de leermodus te activeren wordt de tekst onleesbaar gemaakt. Met de buttons met de pijltjes kan een nieuw stukje van de tekst zichtbaar worden gemaakt. Op deze manier kan gemakkelijk een paragraaf in stukjes uit het hoofd worden geleerd. Moeilijke of verouderde woorden in de paragraaf worden uitgelegd. De leermodus is alleen beschikbaar met de oorspronkelijke versie.
  • Digibord modusdigibord modus De digibord modus is bedoeld voor het onderwijs en is geschikt voor alle digiborden. De enige vereiste is een moderne webbrowser. Na het activeren van de digibordmodus (klikken op het schuifje) wordt de website afleidingsvrij en vergroot weergegeven. Buttons en andere controls zijn geoptimaliseerd voor een touchbediening. De tekst is vergroot, zodat leerlingen achterin de klas de tekst ook kunnen lezen.
origineel
SV
17
leermodusleren