Paragraaf 11 De verkiezing is onveranderlijk

En gelijk God Zelf op het hoogste wijs,
onveranderlijk, alwetend en almachtig is,
alzo kan de verkiezing, door Hem gedaan,
niet ontdaan en wedergedaan,
noch veranderd, noch herroepen, noch afgebroken worden, a
noch de uitverkorenen verworpen,
noch hun getal verminderd worden.

Bewijsteksten

a

Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Johannes 6:37

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Johannes 10:28

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren