Paragraaf 1Niemand is te verontschuldigen

Samen met Adam zijn alle mensen God ongehoorzaam geweest. God zou daarom niemand onrecht aangedaan hebben, als Hij alle mensen had laten lijden onder de gevolgen van hun slechtheid en hen tot de eeuwige dood veroordeeld had. De apostel Paulus zegt immers: "Alle mensen zijn in Gods ogen aansprakelijk voor het overtreden van de wet" (Rom. 3:19);
"Allen hebben verkeerde dingen gedaan en God rekent hen dat zwaar aan" (Rom. 3:23);
"Het loon dat door het kwaad uitbetaald wordt, is de dood" (Rom. 6:23).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Romeinen 5:12

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Zoon)

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren