Paragraaf 3Door de prediking van het evangelie worden alle mensen geroepen

De mensen moeten dus tot geloof gebracht worden. Daarvoor stuurt God mensen, die deze blijde boodschap over Gods liefde bekend maken — Hij bepaalt zelf naar wie en wanneer. Hij gebruikt hen om de mensen op te roepen zich te bekeren en te gaan geloven in Christus, die voor hen aan het kruis heeft geleden.
Vergelijk Rom. 10:14,15: "Want hoe kunnen ze in Hem geloven als ze nog nooit van Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze ooit van Hem horen als er niemand is die het nieuws over Hem bekend maakt? En hoe kan iemand dat nieuws bekend maken als hij niet gestuurd is?"

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. Jesaja 52:9

b

Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. 1 Korinthe 1:23-24

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Roeping)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren