Paragraaf 4Tweeërlei reactie op het evangelie: ongeloof of geloof

Er zijn mensen die deze blijde boodschap niet geloven; op hen is en blijft God toornig. Maar anderen hechten wel geloof aan die boodschap en vertrouwen zich met hart en ziel toe aan Jezus, hun Redder. Hij zorgt ervoor, dat God niet meer toornig op hen is. Hij redt hen van de eeuwige dood en geeft hun het eeuwige leven.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Johannes 3:36

b

Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Romeinen 10:9

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren