Paragraaf 9God verkiest niet op basis van positieve factoren in de mens

Waarom neemt God een aantal mensen als kind aan? Dat gebeurt niet op grond van het feit dat God van tevoren zag, dat zij zouden gaan geloven en, als blijk van dat geloof, Hem zouden gehoorzamen. Evenmin omdat zij hun leven aan Hem zouden wijden of dat zij andere goede eigenschappen zouden hebben.
Want dan zou het zijn alsof de mensen zouden moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden op grond waarvan God hen zou aannemen. Nee, God nam hen aan met de bedoeling dat ze zouden geloven en, als blijk van dat geloof, Hem zouden gehoorzamen en hun leven aan Hem zouden wijden. Alles wat tot hun redding dient: geloof, een aan God gewijd leven, wat God verder geeft en tenslotte ook het eeuwige leven, komt dus voort uit het feit dat God hen aanneemt als kind.
De apostel Paulus zegt het zo in Ef. 1:4: "Hij heeft ons uitgekozen met de bedoeling dat wij aan Hem gewijd zouden zijn en onberispelijk zouden zijn in zijn ogen" (en dus niet omdat wij dat al waren).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Romeinen 8:30

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren