Paragraaf 10De oorzaak van de verkiezing is het welbehagen van God

Waarom worden er mensen uitgekozen zonder dat ze het verdienen?
Alleen omdat God het wil. Het is dus niet zo dat Hij als voorwaarde heeft gesteld dat de mensen bepaalde eigenschappen moeten hebben of bepaalde dingen moeten doen om gered te worden. Nee, Gods wil houdt in dat Hij volledig uit zichzelf bepaalde mensen heeft uitgekozen om van Hem te zijn.
Want in de Bijbel staat: "Voordat de kinderen geboren waren, werd er, toen ze nog niets goeds of slechts gedaan hadden, tegen haar (namelijk Rebekka, vert.) gezegd: ‘de oudste zal de jongste dienen’ (…); zoals in het Oude Testament staat: Jacob heb Ik liefgehad, maar Ezau heb Ik gehaat" (Rom. 9:11-13).
En in Hand. 13:48: "Allen die door God gereedgemaakt waren om voor altijd te leven als zijn kinderen, geloofden de boodschap."

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Genesis 25:23

Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad? Was Ezau niet de broer van Jakob? spreekt de HEERE. Toch heb Ik Jakob liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij, en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Maleachi 1:2-3

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren