Paragraaf 11De verkiezing is onveranderlijk

God is zeer wijs en Hij heeft onbeperkte macht. Hij is alwetend en onveranderlijk. Daarom staat zijn keus onwrikbaar vast; ze kan niet veranderd of herroepen worden. Mensen die uitgekozen zijn, kunnen dus niet meer afgewezen worden.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. Johannes 6:37

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Johannes 10:28

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren