Paragraaf 12Verzekering van de verkiezing door de vruchten

De mensen die uitgekozen zijn om gered te worden, worden daarvan overtuigd door God en wel wanneer Hij het wil. Die overtuiging is echter niet bij iedereen even sterk. Niet door de plannen van God uit te pluizen worden ze overtuigd; die zijn immers verborgen en niet te doorgronden.
Nee, ze worden overtuigd, wanneer ze de onmiskenbare gevolgen van het feit dat ze uitgekozen zijn bij zichzelf met vreugde opmerken. Volgens de Bijbel zijn die gevolgen o.a.: oprecht geloof in Christus, kinderlijk ontzag voor God, zo’n verdriet over hun slechtheid als God vraagt en een sterk verlangen te doen wat Hij wil.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. Deuteronomium 29:29

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. 1 Korinthe 2:10-11

b

Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. 2 Korinthe 13:5

Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. 2 Korinthe 7:10

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Mattheüs 5:6

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren