Paragraaf 13Verzekerd zijn van de verkiezing geeft nederigheid en toewijding

Gods kinderen zijn er zeker van dat ze zijn uitgekozen. Dat geeft hun elke dag meer aanleiding om zich aan God te onderwerpen, Hem om zijn onuitputtelijke vergevingsgezindheid te aanbidden, alle slechtheid vaarwel te zeggen en Hem, die hen het eerst heeft liefgekregen, op hun beurt vurig lief te hebben.
Dit staat wel in schrille tegenstelling met de gedachte dat deze leer voor hen een voorwendsel zou zijn zich minder goed aan Gods geboden te houden of er maar op los te leven. Dat overkomt — en dat is Gods rechtvaardig oordeel — hen die niet zo willen leven als God het wil: ze beschouwen zich al te gemakkelijk als kind van God of praten er luchthartig over.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Leviticus 23:27-32

En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. 1 Johannes 3:3

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 1 Johannes 4:19

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Meditatie)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren