Paragraaf 2God heeft Zijn Zoon als Borg gegeven voor onze zondeschuld

Zelf kunnen we niet voldoen aan de eisen waaraan voldaan moet worden voordat God niet langer toornig op ons is. Daarom heeft God in zijn vergevingsgezindheid zijn enige Zoon gegeven om onze plaatsvervanger te zijn. Die heeft onze schuld en de vloek die daarvan het gevolg is, op zich genomen. Hij deed dit door aan het kruis te sterven.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8

b

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. 2 Korinthe 5:21

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Galaten 3:13

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren