Paragraaf 14Het geloof en de wil om te geloven is een gave van God

Het geloof is een geschenk van God. Niet dat dit een vrijblijvend aanbod is: het is een geschenk dat niet geweigerd kan worden. Ook is het niet zo dat God alleen de mogelijkheid om te geloven geeft om daarna af te wachten of de mensen er uit zichzelf mee instemmen en daadwerkelijk gaan geloven. Nee, Hij zorgt er voor dat ze willen geloven en het doen ook.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. Efeze 2:8

b

Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2:13

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren