Paragraaf 2De erfzonde

Sinds Adam God ongehoorzaam werd, is volgens Gods rechtvaardige vonnis zijn hele nageslacht net als hijzelf geheel en al slecht (de enige uitzondering hierop is Christus). Dit is niet het gevolg van het volgen van een verkeerd voorbeeld — zoals de Pelagianen beweren — maar van overerving.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Job 14:4

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Psalmen 51:7

b

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Romeinen 5:12

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Hebreeën 4:15

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren