Paragraaf 4Het overgebleven licht der natuur is onvoldoende om God te leren kennen

Toch heeft de mens, nadat hij aan God ongehoorzaam geworden was, enig natuurlijk inzicht overgehouden. Hierdoor weet hij nog wel iets van God, van de wereld om zich heen en van wat hoort en niet hoort. Ook legt hij zich er nog enigszins op toe fatsoenlijk en volgens vaste normen te leven. Maar het is onmogelijk dat de mens door het natuurlijk inzicht voldoende over God komt te weten om gered te kunnen worden en zich bekeert. Nee, zelfs in het dagelijks leven laat hij zich door dit inzicht niet leiden. Hij laat zijn slechtheid de overhand krijgen (vergelijk Rom. 1:18). Dit maakt hem tegenover God volledig schuldig.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Romeinen 1:19-20

Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Romeinen 2:14-15

b

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Romeinen 1:18

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Romeinen 1:20

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren