Paragraaf 2 God heeft Zijn Zoon als Borg gegeven voor onze zondeschuld

Maar alzo wij zelven niet kunnen genoegdoen,
en ons van den toorn Gods bevrijden,
zo heeft God uit oneindige barmhartigheid
Zijn eniggeboren Zoon ons tot een Borg gegeven, a
Die, opdat Hij voor ons zoude genoegdoen,
voor ons of in onze plaats,
zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. b

Bewijsteksten

a

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3:16

Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8

b

Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 Korinthe 5:21

Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. Galaten 3:13

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren