Paragraaf 3De dood van Christus is meer dan voldoende om alle zonden te verzoenen

Deze dood des Zoons Gods
is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden; a
van oneindige kracht en waardigheid,
overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. b

Bewijsteksten

a

Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden. Hebreeën 10:14

(Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door Zijnzelfs offerande. Hebreeën 9:26

Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid. Hebreeën 9:28

b

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. 1 Johannes 2:2

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)
origineel
SV
onder tekst
16
leermodusleren