Paragraaf 6 Mensen gaan verloren door hun ongeloof

Doch dat velen, door het Evangelie geroepen zijnde,
zich niet bekeren, noch in Christus geloven,
maar in ongeloof vergaan, a
zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid
van de offerande van Christus,
aan het kruis geofferd,
maar door hun eigen schuld. b

Bewijsteksten

a

Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Zo zij in Mijn rust zullen ingaan! Psalmen 95:11

b

Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, dien het Evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Hebree├źn 4:6

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Roeping) ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren