Paragraaf 6 Mensen gaan verloren door hun ongeloof

Doch dat velen, door het Evangelie geroepen zijnde,
zich niet bekeren, noch in Christus geloven,
maar in ongeloof vergaan, a
zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid
van de offerande van Christus,
aan het kruis geofferd,
maar door hun eigen schuld. b

Bewijsteksten

a

Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Zo zij in Mijn rust zullen ingaan! Psalmen 95:11

b

Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, dien het Evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Hebree├źn 4:6

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Roeping) ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)

origineel
SV
onder tekst
17
leermodusleren