Paragraaf 15God laat sommige mensen liggen in hun zondige toestand

We hebben het niet verdiend dat God ons uitkoos. Dat laat de Bijbel juist hierin zien: niet alle mensen zijn uitgekozen, maar God heeft sommigen overgeslagen. Naar eigen goeddunken heeft Hij een rechtvaardig besluit genomen, waarop Hij nooit terug zal komen; Hij laat die mensen in de ellende, die ze zelf over zich gehaald hebben en geeft het hun niet zich te bekeren en te gaan geloven. Zo blijven ze hun eigen leven leiden en blijft het vonnis van God over hen van kracht. Tenslotte veroordeelt Hij hen om voor eeuwig naar de hel te gaan vanwege hun ongeloof en al hun overige slechtheid. Dit om zijn rechtvaardigheid duidelijk te laten uitkomen.
Wij noemen dit "het besluit om mensen af te wijzen". Het betekent niet dat God de oorzaak is van het kwaad; het zou godslasterlijk zijn dat te denken. Dit besluit maakt Hem tot een onberispelijk en rechtvaardig rechter over en een geducht wreker van het kwaad.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

En is het niet zo dat God, omdat Hij Zijn toorn wilde bewijzen en Zijn macht bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van Zijn toorn, voor het verderf gereedgemaakt, verdragen heeft? Romeinen 9:22

Voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. 1 Petrus 2:8

b

Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de heidenen hun eigen wegen laten gaan. Handelingen 14:16

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren