Paragraaf 17De zaligheid en verkiezing geldt ook voor jonggestorven kinderen van gelovige ouders

Gaan kinderen van gelovige ouders als ze jong sterven naar de hemel of naar de hel?
Wij kunnen alleen maar uitspraken doen over wat God met hen wil vanuit de Bijbel. Die laat zien dat de kinderen van de gelovigen bij God horen. Dit is niet vanzelfsprekend, maar het is zo op grond van het verbond dat God met de mensen gesloten heeft, waardoor kinderen samen met hun ouders aan God verbonden zijn.
Wanneer God een kind van gelovige ouders heel jong uit dit leven wegneemt, dan moeten ze er niet aan twijfelen dat Hij hun kind als zijn kind heeft aangenomen en het eeuwige leven geeft.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. Genesis 17:7

Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid. Jesaja 59:21

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. Handelingen 2:39

Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. 1 Korinthe 7:14

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren