Verwerping 1Verwerping van de dwaling: God heeft alleen mensen uitverkoren, die volharden in het geloof

"God wil die mensen redden die gaan geloven en bij dat geloof blijven en Hem gehoorzamen. Dit is het enige wat er in de Bijbel staat over Gods besluit om mensen als kind aan te nemen."

Deze opvatting is misleidend voor eenvoudige mensen en doet vol strekt geen recht aan de Bijbel.
Dat God mensen die gaan geloven wil redden, is maar één kant van de zaak. De Bijbel zegt dat God, voordat Hij de wereld had geschapen,
bepaalde mensen heeft uitgekozen om hun het geloof in Christus te geven en de kracht om bij dat geloof te blijven. Vergelijk Joh. 17:6: "Ik heb die mensen uit de wereld die U mij gegeven hebt, duidelijk gemaakt wie U bent."
Hand. 13:48: "Allen die door God gereedgemaakt waren om voor al tijd te leven als zijn kinderen, geloofden de boodschap."
Ef. 1:4: "God heeft ons al voor Hij de wereld geschapen had, aan Christus toevertrouwd met de bedoeling dat wij aan God gewijd zouden zijn en onberispelijk zouden zijn in zijn ogen."

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren