Verwerping 2Verwerping van de dwaling: Er zijn verschillende verkiezingen

"God heeft een onbeperkt aantal mensen de mogelijkheid gegeven te geloven. Als ze gaan geloven, kunnen ze het geloof ook weer verliezen. Om gered te worden, moeten ze echter aan de voorwaarde voldoen dat ze bij het geloof blijven. Een vaststaand aantal mensen, namelijk zij die bij het geloof blijven, kiest Hij definitief uit om te redden. Er zijn dus mensen die geloven zonder gered te worden."

Dit is een verzinsel van mensen die de Bijbel niet in rekening brengen. Het ondergraaft de juiste leer en doorbreekt de volgende vaste reeks, die aangeeft hoe onze redding verloopt: "Wie Hij daar tevoren voor bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen; en wie Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook vrijgesproken; en wie Hij heeft vrijgesproken, aan hen heeft Hij ook een eervolle plaats gegeven in zijn rijk" (Rom. 8:30).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren