Verwerping 3Verwerping van de dwaling: Gehoorzaamheid aan God is de reden dat je zalig wordt

"Het plan van God om mensen te redden houdt in dat Hij als voorwaarde daarvoor heeft gekozen dat ze geloven, ook al is dat geloof onvolmaakt en gehoorzamen de mensen God niet volkomen. In zijn vergevingsgezindheid beschouwt Hij hun geloof en gehoorzaamheid als volmaakt en beloont Hij die met het eeuwige leven. Deze voorwaarde koos Hij uit alle mogelijke, waaronder ook het handelen naar zijn wet. Zo staat het in de Bijbel en niet anders."

Deze gevaarlijke dwaling berooft wat God besloten en Christus gedaan heeft van zijn kracht. Ze roept bij de mensen nutteloze vragen op waar door ze worden afgebracht van de waarheid. Want de Bijbel laat maar één uitleg toe: de mensen hebben het niet verdiend dat God de verhouding met hen herstelt.
De apostel Paulus wordt ervan beschuldigd dat hij niet de waarheid spreekt als hij zegt dat "God ons heeft gered door ons te roepen zijn volk te zijn, niet op grond van onze prestaties, maar op grond van zijn besluit en zijn vergevingsgezindheid. Hij heeft ons die laten blijken door ons, voor Hij de wereld geschapen had, toe te vertrouwen aan Christus Jezus" (2 Tim. 1:9).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren