Verwerping 4Verwerping van de dwaling: Toegewijd leven is een voorwaarde om door God verkozen te worden

"De mensen die uitgekozen worden om te gaan geloven moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: ze moeten hun natuurlijke inzichten juist gebruiken, God dienen en nederig zijn en in alles gericht op het eeuwige leven."

Alsof Gods keus ook maar enigszins van deze zaken zou afhangen! Dat lijkt bedenkelijk veel op de opvatting van Pelagius, en is overduidelijk in strijd met de leer van de apostel Paulus. Want deze schrijft in Ef. 2:3-9: "Net als zij lieten ook wij ons vroeger beheersen door wat ons slechte hart wilde en deden wij wat er maar aan verkeerds in ons hoofd opkwam; net als de anderen waren wij kinderen op wie God zeer toornig was. Maar God, die vergevingsgezind is, had ons intens lief. Gedreven door die liefde heeft Hij ons, die dood waren ten gevolge van onze wandaden, samen met Christus het leven gegeven. Aan de vergevingsgezindheid van God hebt u uw redding te danken. Hij heeft ons samen met Christus opgewekt uit de dood en ons samen met Hem een plaats gegeven in de hemel. Zo wil God de komende generaties laten zien dat zijn onuitputtelijke vergevingsgezindheid — d.w.z. zijn goedheid voor ons die tot uitdrukking komt in Christus Jezus — alles overtreft. U hebt het te danken aan Gods vergevingsgezindheid dat u gered bent door het geloof; dat komt niet voort uit uzelf, maar het is een geschenk van God. Er is dus geen enkele reden om u op iets te laten voorstaan."

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren