Verwerping 5Verwerping van de dwaling: God heeft mensen uitgekozen, van wie Hij wist dat ze zouden geloven

"God koos voorlopig bepaalde personen uit om gered te worden. Die keus is gegrond op het feit dat Hij van tevoren zag dat ze zouden gaan geloven, zich zouden gaan bekeren, hun leven aan Hem zouden gaan wijden en zich aan zijn wetten zouden houden. Dit kan kortere of langere tijd duren. Maar zijn definitieve keus is gegrond op het feit dat Hij van tevoren zag dat bepaalde mensen tot het einde toe zouden blijven bij het geloof, zich dagelijks zouden bekeren en heel hun leven aan Hem zouden wijden en zich aan zijn wetten blijven houden. Daarom zijn volgens de Bijbel de mensen die gekozen worden, dat meer waard dan zij die niet gekozen worden. Dus het geloof in al zijn aspecten is geen gevòlg van Gods keus, maar is er voorwaarde voor. God heeft die voorwaarde van tevoren gesteld en heeft toen ook gezien dat de mensen die uiteindelijk uitgekozen zullen worden aan die voorwaarde zouden voldoen. Zonder dat daaraan voldaan is, wordt niemand definitief aangenomen als kind van God."

Dit gaat in tegen de hele Bijbel, die ons de volgende en soortgelijke uit spraken indringend voorhoudt: "De keus hangt niet af van wat mensen presteren, maar van Hem die de mensen roept" (Rom. 9:12);
"Allen die door God gereed gemaakt waren om voor altijd te leven als zijn kinderen, geloofden de boodschap" (Hand. 13:48);
"God heeft ons al voor Hij de wereld geschapen had, aan Christus toevertrouwd met de bedoeling dat wij aan Hem gewijd zouden zijn en onberispelijk zouden zijn in zijn ogen" (Ef. 1:4);
"Jullie hebben niet Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen" (Joh. 15:16);
"Als zijn keuze gebaseerd is op zijn vergevingsgezindheid, dan niet op prestaties van mensen" (Rom. 11:6);
"Hierin komt Gods liefde uit: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft liefde voor ons opgevat en zijn Zoon gezonden" (1 Joh. 4:10).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren