Verwerping 6Verwerping van de dwaling: Uitverkorenen kunnen verloren gaan

"Als iemand uitgekozen is, kan dat nog wel veranderen: sommige van Gods kinderen kunnen, hoewel Hij dat anders besloten had, Hem alsnog vaarwel zeggen. Die gaan voor eeuwig naar de hel."

Dit is een volkomen verkeerde opvatting: ze heeft als consequentie dat God gemaakt wordt tot iemand die niet doet wat Hij zijn kinderen beloofd heeft. Zij ondergraaft de zekerheid van de gelovigen dat ze eens en voor altijd als kind van God zijn aangenomen.
Het gaat tegen de Bijbel in, die zegt: Gods kinderen kunnen niet meer van Hem gescheiden worden (vergelijk Mat. 24:24); Christus laat niet toe dat ze naar de hel gaan (vergelijk Joh. 6:39); en: God laat hen, die Hij had uitgekozen en geroepen, en wie Hij hun schuld had kwijt gescholden, ook delen in zijn glorie (vergelijk Rom. 8:30).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren