Verwerping 8Verwerping van de dwaling: God gaat niet bewust aan bepaalde mensen in hun zondige toestand voorbij

"God heeft niet besloten iemand de gevolgen van Adams ongehoorzaamheid aan te rekenen en daarom eeuwig te vervloeken. Hij is ten opzichte van iedereen, zonder uitzondering, vergevingsgezind, zodat iedereen ook in Hem kan gaan geloven. Daaruit blijkt dat God rechtvaardig is."

Het volgende weerspreekt dit: "God ontfermt zich over wie Hij wil en als anderen zich tegen Hem blijven verzetten, is ook dat Gods werk" (Rom. 9:18);
"Aan jullie is het gegeven de geheimen van het rijk van God te kennen, maar niet aan hen" (Mat. 13:11).
Christus zegt ook: "Vader, Heer van hemel en aarde, Ik dank U dat U dit voor wijze en knappe mensen verborgen hebt gehouden, maar het aan kleine kinderen onthuld hebt. Ja Vader, Ik dank U dat U het zo hebt gewild" (Mat. 11:25,26).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren