Verwerping 9Verwerping van de dwaling: Evangelieverkondiging vindt plaats omdat een volk beter is dan andere volken

"De reden dat God het ene volk meer van zijn boodschap laat horen dan het andere, ligt niet in het feit dat het Hem zo goeddunkt. Nee, het ene volk is het meer waard dan het andere dat er helemaal niets van te horen krijgt."

Mozes ontkent dit. Hij zegt tegen het Israëlitische volk: "Van de hoogste hemel af tot en met de aarde met alles wat daarop is, is alles onderworpen aan Jahwe uw God; maar alleen aan úw voorgeslacht heeft Jahwe zich in liefde verbonden, zodat Hij ook u, hun kinderen, heeft uitgekozen uit alle volken. Zo staat het er vandaag voor" (Deut. 10:14, 15);
en Christus zegt: "Wat ziet het er slecht voor u uit, Chorazin en Bethsaïda: als de wonderen die in u gedaan zijn in Tyrus en Sidon waren gebeurd, hadden die steden allang in zak en as gezeten en berouw getoond door hun leven te beteren" (Mat. 11:21).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren