Paragraaf 6 Mensen gaan verloren door hun ongeloof

Dat veel mensen die door het Evangelie geroepen zijn,
zich niet bekeren en niet in Christus geloven,
maar door ongeloof verloren gaan, a
komt niet doordat het offer dat Christus aan het kruis heeft volbracht,
gebreken zou kennen of niet genoeg zou zijn.
Nee, dat is hun eigen schuld. b

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan! Psalmen 95:11

b

Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Hebree├źn 4:6

Liturgie.nu: berijmde psalmen en liturgische formulieren uitgelegd

De nieuwe website Liturgie.nu maakt de psalmberijming van 1773 en de liturgische formulieren (zoals het doop- en avondmaalsformulier) online toegankelijk. Moeilijke woorden in de psalmen worden uitgelegd en de formulieren kunnen als paralleleditie naast elkaar gelezen worden. Net als deze website is er ook een leermodus aanwezig en een digibord viewer. Deze website is de komende maanden nog in ontwikkeling, maar al wel te gebruiken.

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Roeping) ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren