Paragraaf 6 Mensen gaan verloren door hun ongeloof

Dat veel mensen die door het Evangelie geroepen zijn,
zich niet bekeren en niet in Christus geloven,
maar door ongeloof verloren gaan, a
komt niet doordat het offer dat Christus aan het kruis heeft volbracht,
gebreken zou kennen of niet genoeg zou zijn.
Nee, dat is hun eigen schuld. b

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan! Psalmen 95:11

b

Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Hebree├źn 4:6

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Roeping) ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren