Paragraaf 6Mensen gaan verloren door hun ongeloof

Velen echter tot wie de blijde boodschap met die oproep komt, bekeren zich niet en gaan niet in Christus geloven, maar gaan om hun ongeloof naar de hel. Dat komt niet doordat Christus’ genoegdoening aan het kruis niet voldoende zou zijn, maar het is hun eigen schuld.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan! Psalmen 95:11

b

Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Hebreeën 4:6

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Roeping) ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren