Paragraaf 7Behouden worden is genade van God

Maar alle mensen die daadwerkelijk geloven en die door de dood van Christus bevrijd zijn van hun schuld, gaan niet naar de hel, maar worden gered. Dit hebben zij alleen aan Gods goedheid te danken. Hij heeft hun dit voorrecht gegeven door hen toe te vertrouwen aan Christus voordat Hij de wereld geschapen had. Hij is aan niemand verplicht dit voorrecht te verlenen.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 2 Korinthe 5:18

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Efeze 2:8-9

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren