Paragraaf 9God vervult Zijn raadsplan

Dit besluit, dat voortkomt uit de liefde van God voor zijn aangenomen kinderen, is ten uitvoer gebracht vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zal ook in de toekomst ten uitvoer gebracht worden. De duivel kan daar niets tegen beginnen.
De uitvoering van dit besluit brengt met zich mee dat de kinderen van God een gemeenschap vormen. Deze gemeenschap is de kerk, die het offer van Christus als fundament heeft, want Christus heeft aan het kruis zijn leven voor haar gegeven. Daarom heeft de kerk haar Redder lief met hart en ziel, dient zij Hem trouw en looft zij Hem nu en voor altijd.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. MattheĆ¼s 16:18

b

En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen. Johannes 11:52

Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft. 1 Koningen 19:18

c

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven. Efeze 5:25

Meer lezen (externe link)

Vanaf 12 jaar

ABCvanhetGeloof.nl (Verzoening)
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren