Verwerping 1Verwerping van de dwaling: Toen God zijn Zoon gaf, wist Hij niet wie verlost zouden worden

"God de Vader heeft bepaald dat zijn Zoon aan het kruis zou sterven, zonder dat Hij meteen vast van plan was bepaalde mensen te redden. Ook al zou niemand ooit daadwerkelijk gered worden, dan blijft de dood van Christus toch noodzakelijk en volmaakt."

Deze opvatting is een grove onderschatting van de wijsheid van de Vader en het werk van Jezus Christus, en dus in strijd met de Bijbel.
Want onze Redder zegt: "Ik zet mijn leven op het spel voor mijn schapen (…) en Ik ken ze" (Joh. 10:15,27);
en de profeet Jesaja zei over Christus: "Door zichzelf over te geven als offer voor de schuld zal Hij nakomelingen krijgen en een lang leven ontvangen, en Jahwe zal door Hem zijn plannen uitvoeren" (Jes. 53:10).
Tenslotte keert deze opvatting zich ook tegen de belijdenis van de kerk.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren