Verwerping 2Verwerping van de dwaling: Christus' bloed heeft niet het nieuwe verbond bevestigd

"Het doel van de dood van Christus was niet het nieuwe genadeverbond door zijn offer daadwerkelijk van kracht te maken. Het doel was alleen zijn Vader rechtsgrond te geven om weer een verbond met de mensen te sluiten, hetzij een genadeverbond, hetzij een werkverbond."

Dit is in strijd met de Bijbel, die leert dat Christus borg staat voor een beter verbond (wij noemen dat het nieuwe verbond), waarvan Hij ook de Middelaar is (vergelijk Hebr. 7:22).
Bovendien wordt een testament pas van kracht als iemand gestorven is (vergelijk Hebr. 9:15,17).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

In zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. Hebreeën 7:22

b

En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Hebreeën 9:15

Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Hebreeën 9:17

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren