Verwerping 3Verwerping van de dwaling: Christus heeft niet de zaligheid verdiend, maar de macht om met de mensheid te onderhandelen

"Het offer van Christus is voor niemand een absolute garantie dat hij gaat geloven en zo gered wordt. Christus heeft er slechts voor gezorgd dat de Vader opnieuw met de mensen in contact kan en wil treden en naar eigen inzicht nieuwe voorwaarden voorschrijven. Of ze aan die voorwaarden ook voldoen hangt van hun vrije wil af. Het is zelfs mogelijk dat niemand of iedereen aan die voorwaarden voldoet."

De mensen die er zo over denken, hechten niet genoeg waarde aan de dood van Christus en hebben helemaal geen oog voor het voornaamste resultaat ervan. Ze blazen de verderfelijke opvatting van Pelagius nieuw leven in.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren