Verwerping 4Verwerping van de dwaling: Onder het nieuwe verbond is geloofsgehoorzaamheid hetzelfde als de wet houden

"God de Vader heeft met de mensen een nieuw verbond gesloten. Daarvoor bood de dood van Christus Hem de mogelijkheid. Dat verbond houdt niet in dat God ons redt door ons het geloof te geven dat het offer van Christus ook voor ons gebracht is. Nee, God heeft de eis van absolute gehoorzaamheid aan de wet laten vallen; ook al geloven en gehoorzamen wij niet volmaakt, toch beschouwt Hij dat als volmaakt. Daarvoor beloont Hij ons met het eeuwige leven, want Hij is vergevingsgezind."

Dit is in tegenspraak met Rom. 3:24 en 25, waar staat: "Alle mensen (…) worden vrijgesproken op grond van zijn vergevingsgezindheid. Daarvoor hoeven zij niets te betalen; Christus betaalt voor hen de prijs. God heeft Hem immers aangesteld om God en de mensen met elkaar te verzoenen door zichzelf voor hen op te offeren. Ze moeten dan wel in Hem geloven."
Ook komt in deze onjuiste opvatting de dwaalleer van Socinus terug; die bracht een heel eigen leer over hoe de verhouding tussen God en mensen weer hersteld wordt. Het gaat in tegen de juiste leer die door de kerk eenstemmig wordt aanvaard.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren