Verwerping 5Verwerping van de dwaling: Alle mensen delen in de verzoening en niemand wordt vanwege de erfzonde veroordeeld

"God heeft zich met alle mensen verzoend en heeft hen allemaal in zijn nieuwe verbond opgenomen. Daarom is niemand schuldig vanwege zijn aangeboren slechte aard, zodat ook niemand daarom tot de eeuwige dood veroordeeld kan worden."

Dit is in tegenspraak met de Bijbel, die in Ef. 2:3 zegt dat onze (slechte) aard God alle aanleiding geeft om zeer toornig op ons te zijn.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Efeze 2:3

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren