Verwerping 6Verwerping van de dwaling: Christus heeft het heil verworven, wij kiezen zelf of we daarin willen delen

"Zo worden de mensen gered: God heeft van zijn kant aan alle mensen in gelijke mate datgene willen geven wat Christus door zijn offer heeft verdiend: vergeving van hun schuld en het eeuwige leven. Maar of ze dat krijgen, hangt uiteindelijk af van hun eigen onafhankelijke beslissing. Dat God in zijn liefde sommige mensen — in tegenstelling tot anderen — ertoe brengt zijn geschenken aan te nemen, geeft niet de doorslag."

Natuurlijk is er onderscheid te maken tussen het feit dat Christus voor het eeuwige leven betaald heeft en het feit dat de gelovigen het eeuwige leven krijgen. Maar in het bovenstaande wordt dit onderscheid onjuist gebruikt. Men doet alsof men de gezonde leer brengt, maar probeert in feite mensen die in hun argeloosheid snel iets voor waar aannemen of minder onderlegd zijn, te vergiftigen met de leer van Pelagius.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren