Verwerping 7Verwerping van de dwaling: Christus is niet gestorven voor mensen die God van eeuwigheid liefhad

"De mensen die God liefheeft en uitgekozen heeft om eeuwig te leven, hebben de dood van Christus niet nodig. Er kan dus geen sprake van zijn dat Christus voor hen moest sterven."

Dit is in tegenspraak met: Gal. 2:20: "(…) de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven";
Rom. 8:33,34: "God heeft ons uitgekozen. Wie zal ons dan beschuldigen? God? Nee, die spreekt ons vrij. Wie zal ons dan veroordelen? Christus? Nee, die is (voor ons, vert.) gestorven (…)";
Joh. 10:15: "Ik zet mijn leven op het spel voor mijn schapen";
Joh. 15:12,13: "Mijn opdracht aan u is: heb elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad. De grootste liefde die iemand kan opbrengen, is dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden."

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren