Paragraaf 12De Heilige Geest werkt de wedergeboorte in een mens

De Bijbel gebruikt hiervoor de volgende uitdrukkingen: wij worden opnieuw geboren, ons leven wordt nieuw gemaakt, wij krijgen een nieuw leven, wij worden opnieuw geschapen, God wekt ons op uit de dood en maakt ons levend.
Wij doen dit niet zelf, maar God doet dit allemaal in ons. Wij worden niet opnieuw geboren door het horen van de blijde boodschap alleen of doordat God ons aanraadt wat we moeten doen. Dan zou het alsnog aan de mensen zelf overgelaten worden of ze zich bekeren of niet. Integendeel, Gods werk is onverklaarbaar en voor mensen niet te begrijpen; het is een mysterie. De Bijbel zegt ervan dat dit werk in niets onder doet voor de schepping of het weer levend maken van doden. Iedereen in wie God dit doet wordt zonder meer opnieuw geboren en gaat daadwerkelijk geloven. De mensen die zo door God gewillig zijn gemaakt, zetten zich nu ook zelf in. Het is dus juist om te zeggen dat de mensen zelf gaan geloven en hun leven veranderen, maar dan alleen dankzij het geschenk dat zij van God ontvangen hebben.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Johannes 3:3

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. 2 Korinthe 4:6

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 2 Korinthe 5:17

Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Efeze 5:14

b

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. Johannes 5:25

Zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. Romeinen 4:17

c

Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2:13

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren