Verwerping 1Verwerping van de dwaling: De erfzonde alleen is niet genoeg om de mensheid te verdoemen

"Je kunt eigenlijk niet zeggen dat de overtreding van Adam op zichzelf erg genoeg is om de hele mensheid te straffen of te veroordelen tot de eeuwige dood."

Dit is echter in tegenspraak met wat Paulus zegt: "Door één mens is het kwaad de wereld binnengekomen en door het kwaad de dood. Zo heeft de dood alle mensen in zijn greep gekregen, omdat allen verkeerde dingen gedaan hebben" (Rom. 5:12);
"(…) en na één overtreding luidde het vonnis: veroordeeld (…)" (Rom. 5:16);
"Het loon dat door het kwaad uitbetaald wordt, is de dood" (Rom. 6:23).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren