Verwerping 4Verwerping van de dwaling: Onbekeerden zijn niet helemaal geestelijk dood en kunnen verlangen naar de gerechtigheid

"De mens die niet opnieuw geboren is, is niet helemaal dood, maar alleen voor zover hij slecht is. Want hij mist de kracht om goed te doen niet volledig. Hij kan ernaar verlangen te handelen en te leven zoals God het wil. Diepbedroefd over zijn slechte aard kan hij zich neerbuigen voor God en dat is iets wat God graag ziet."

Dit gaat in tegen wat de Bijbel duidelijk zegt in Ef. 2:1,5: "U bent dood ten gevolge van uw overtredingen en slechtheid." Uit Gen. 6:5 en 8:21 blijkt: Wat het hart de mens ook ingeeft, hij is altijd alleen maar uit op het verkeerde. Bovendien: als iemand bevrijd wil worden uit zijn ellendige toestand en verlangt te leven zoals God het wil en als hij zich voor God neerbuigt, dan wijst dat er juist op dat hij opnieuw geboren is en ‘gelukkig’ genoemd wordt, zoals in Ps. 51:19 en Mat. 5:6.

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak

Bewijsteksten

a

De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten. Psalmen 51:19

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Mattheüs 5:6

hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren