Verwerping 5Verwerping van de dwaling: De overgebleven gaven kan een mens gebruiken om bij het heil te komen

"Ook al zijn ze slecht, de mensen hebben allemaal het natuurlijk inzicht: dat is nog over van wat Adam en Eva gekregen hadden voordat ze God ongehoorzaam werden. Door dat inzicht op een goede manier te gebruiken, kunnen ze stapje voor stapje een groter geschenk verwerven, namelijk de redding waarover de Bijbel spreekt. En dan is God van zijn kant bereid Christus aan hen allemaal bekend te maken. Immers, aan iedereen geeft God uitgebreid de mogelijkheid om Christus te leren kennen, te gaan geloven en zich te bekeren."

De geschiedenis leert dat dit onjuist is. Ook de Bijbel zegt het anders: "Hij maakte aan Jakob bekend wat Hij wilde zeggen, aan Israël zijn rechtsregels. Dat deed Hij met geen enkel ander volk: zij kennen zijn rechtregels niet" (Ps. 147:19, 20);
"In het verleden liet God alle volken hun gang gaan" (Hand. 14:16);
"Ze trokken door Phrygië en Galatië, want de Heilige Geest weerhield hen ervan om in Asia de boodschap te brengen. Toen ze in Mysië gekomen waren, wilden ze naar Bithynië reizen, maar ook dit stond de Geest van Jezus hun niet toe" (Hand. 16:6,7).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren