Verwerping 6Verwerping van de dwaling: God geeft de macht om tot het geloof te komen, geloven doet een mens zelf

"Het is onmogelijk dat God iets in onze wil verandert als we ons bekeren. Daarom is het helemaal geen geschenk van God dat we gaan geloven. Integendeel, het is een daad die we zelf stellen. Alleen dan kun je van een ‘geschenk van God’ spreken, wanneer je daarmee doelt op de mogelijkheid die God ons geeft om te gaan geloven."

De Bijbel zegt daarentegen dat God wel degelijk iets verandert in ons hart wanneer we gaan geloven. God zelf zegt: "Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven" (Jer. 31:33); en "Ik zal water uitgieten op dorstige aarde en stromen water op droge grond; zo zal Ik mijn Geest uitgieten over uw kinderen" (Jes. 44:3);
en in Rom. 5:5: "(…) God heeft ons hart gevuld met zijn liefde door ons de Heilige Geest te geven." Bovendien is het in strijd met het gebruik van de kerk, die altijd zo gebeden heeft (net als in Jer. 31:18): "Breng ons bij U terug, dan zullen wij bij U terug komen."

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren