Verwerping 7Verwerping van de dwaling: Genade is niets anders dan zacht aandringen van God om je te bekeren

"Het enige wat God doet als we ons bekeren, is ons een aansporing geven. Anderen zeggen zelfs dat dit nu juist het mooie is van de manier waarop de mensen bekeerd worden. Dit strookt ook het meest met de menselijke geaardheid. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit onvoldoende zou zijn om ons te bekeren. Alleen op deze manier probeert God de instemming van de wil te verkrijgen. Hoe kan het dan dat Gods manier van werken effectiever is dan die van de Satan? Dat komt hierdoor dat Satan iets belooft wat slechts tijdelijk is, maar God iets wat eeuwig is."

Dit is allemaal door en door pelagiaans. De Bijbel spreekt hier heel anders over: wat God met ons doet door het werk van de Heilige Geest, wanneer Hij ons bekeert, is veel en veel ingrijpender. Jahwe zegt: "Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest leggen in uw binnenste; het hart van steen neem Ik uit u weg en een hart van vlees geef Ik u ervoor in de plaats" (Ez. 36:26).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren