Verwerping 8Verwerping van de dwaling: De wedergeboorte door God kun je als mens weerstaan

"Wanneer God mensen een nieuw leven geeft, gebruikt Hij daarbij zijn onbeperkte macht niet zo dat Hij hen tot het geloof brengt, zonder dat ze daar iets tegen kunnen doen. Ook als God hun de mogelijkheden heeft gegeven om zich te bekeren, kunnen ze zijn Geest alsnog afwijzen. Dat kan zelfs als God het uitdrukkelijke plan heeft om hun het nieuwe leven te geven. En dat gebeurt ook. De mens beslist dus zelf of hij het nieuwe leven krijgt of niet."

Op deze manier schakelt men de beslissende rol die God speelt bij onze bekering, uit; men kent meer invloed toe aan de wil van de mens dan aan God. Dit gaat in tegen de Bijbel: "(U weet) hoe overweldigend zijn macht is ten opzichte van ons die geloven" (Ef. 1:19);
"Moge Hij door zijn macht ervoor zorgen dat u al uw welgemeende voornemens kunt uitvoeren en dat uw gelovige inspanning resultaat heeft" (2 Thes. 1:11);
"Omdat zijn goddelijke macht ons alles gegeven heeft wat nodig is om te leven tot Gods eer" (2 Petr. 1:3).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren