Verwerping 9Verwerping van de dwaling: De wil van de mens en Gods genade werken samen de bekering

"Het werk van God en de eigen beslissing van de mens vormen samen het begin van het nieuwe leven van de mens. God neemt daarbij niet het initiatief: Hij werkt niet eerder mee aan de bekering van de mens dan dat de mens zelf besloten heeft om zich te bekeren."

De kerk heeft deze leer vroeger al eens bij de navolgers van Pelagius afgewezen, op grond van wat de apostel Paulus zegt in Rom. 9:16: "Het hangt dus niet af van de wil of van de inspanning van mensen, maar het hangt ervan af of God zich je lot aantrekt";
in 1 Kor. 4:7a: "Zou u hoger aangeslagen moeten worden dan anderen? Hebt u niet alles, waarop u zich laat voorstaan, gekregen?";
en in Fil. 2:13: "God is het die in u werkzaam is en die u enthousiast maakt voor zijn plannen, zodat u zich ervoor inzet."

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren