Paragraaf 3 God is getrouw en houdt de gelovigen staande tot het einde

Omdat deze overblijfselen van de zonde nog steeds in hen wonen
en zij door de wereld en de satan aangevochten worden, a
zouden bekeerde mensen niet in Gods genade staande kunnen blijven,
als zij aan hun eigen krachten werden overgelaten.
Maar God is getrouw. b
Hij bevestigt hen vol barmhartigheid in de genade die hun eenmaal gegeven is,
en Hij bewaart hen met Zijn kracht tot het einde toe. c

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Romeinen 7:20

Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. MattheĆ¼s 26:41

b

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1 Korinthe 10:13

U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 1 Petrus 1:5

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren