Paragraaf 6 God laat de gelovigen niet té ver vallen, want Zijn verkiezing is onveranderlijk

Want God, die rijk is in barmhartigheid,
neemt overeenkomstig het onveranderlijke besluit om hen te verkiezen,
de Heilige Geest niet helemaal van de Zijnen weg, a
ook niet als zij op droevige wijze in zonden vallen.
Ook laat Hij niet toe dat ze zo diep in de zonde vallen,
dat ze de genade van de aanneming (tot kinderen)
en het wonder dat zij door God gerechtvaardigd zijn kwijtraken.
Of dat ze zondigen tot de dood of tegen de Heilige Geest.
Dan zouden ze helemaal door God verlaten worden
en zichzelf in het eeuwig verderf storten. b

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, een hertaling; dr. W. Verboom, 2018, KokBoekencentrum Uitgevers.

Bewijsteksten

a

In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil. Efeze 1:11

Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Psalmen 51:13

b

Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Galaten 4:5

Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. 1 Johannes 5:16-18

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende. MattheĆ¼s 12:31-32

hedendaags
HSV
onder tekst
17
leermodusleren