Verwerping 1Verwerping van de dwaling: Geloofsvolharding is een voorwaarde om te delen in de verkiezing

"Wanneer iemand tot het einde toe blijft geloven, is dit niet het resultaat van Gods keus. Evenmin is het een geschenk van God dat Christus door zijn werk voor de gelovigen heeft verdiend. Nee, in het nieuwe verbond is trouw in het geloof een voorwaarde voor Gods beslissende keus en betekent herstel van de verhouding met God. De mens beslist zelf of hij aan deze voorwaarde wil voldoen."

De Bijbel zegt echter dat die trouw het gevolg is van Gods keus. Door het werk van Christus wordt het aan de gelovigen gegeven trouw te blijven: "(…) Alleen wie door God waren uitgekozen hebben het gekregen. Alle anderen blijven zich verzetten tegen God" (Rom. 11:7);
"Hij heeft zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hij heeft Hem voor ons opgeofferd. Als Hij zijn Zoon heeft gegeven, zal Hij ons al het andere dan ook niet geven? God heeft ons uitgekozen. Wie zal ons dan beschuldigen? God? Nee, die spreekt ons vrij. Wie zal ons dan veroordelen? Christus? Nee, die is gestorven, meer nog, Hij is weer levend geworden; Hij zit nu aan de rechterhand van God en bepleit onze zaak. Wie zal ons plaatsen buiten het bereik van Christus’ liefde? (…)" (Rom. 8:32-35).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren