Verwerping 2Verwerping van de dwaling: God geeft kracht, maar uiteindelijk bepaalt de gelovige of hij volhardt

"God geeft de gelovige voldoende krachten om bij het geloof te blijven en blijft hem daarvan ook voorzien, als hij leeft zoals een gelovige hoort te leven. Maar ook al geeft God alle dingen die nodig zijn om te blijven geloven, dan nog hangt het van de wil van de mens af of hij dit ook daadwerkelijk doet."

Dit bevat duidelijk elementen van de leer van Pelagius. Men wil de mens de vrijheid geven om te kiezen, maar berooft God daarmee van de eer die Hem toekomt. Deze opvatting gaat in tegen de duidelijke boodschap van de Bijbel, die aan de mens niets overlaat om zich op te beroemen: alleen God krijgt de eer voor dit geweldige geschenk. Paulus zegt er het volgende over: "Hij zal ervoor zorgen dat u tot het einde toe standhoudt en dat er niets op u valt aan te merken op de dag van onze Heer Jezus Christus" (1 Kor. 1:8).

Met toestemming overgenomen uit: De Dordtse Leerregels, vertaald in gewoon Nederlands; vertaald door Freerk Jan Berghuis, Jaap Jonker, George Nieboer, Rein Tromp, Pieter G.B. de Vries, Zwanetta de Vries-Por, Otto B. Wiersma en Simone Wiersma-Wieringa, 1983, Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak
hedendaags
HSV
onder tekst
16
leermodusleren